Go to brand

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych- Go To Brand

Numer projektu: POIR.03.03.03-30-0163/20

Tytuł projektu: "Promocja innowacyjnych kosmetyków"

Cele i efekty realizacji projektu:
Celem realizacji projektu jest wzrost przychodów pochodzących z eksportu naturalnych kosmetyków marki PMU Masters. Rezultatami planowanymi do osiągnięcia w związku z realizacją projektu jest budowa świadomości marki na rynkach zagranicznych oraz budowa relacji z profesjonalnymi podmiotami z branży kosmetycznej działających na rynkach zagranicznych, w tym rozpoczęcie współpracy z dystrybutorami, którzy wprowadzą produkty marki promowanej w ramach projektu na nowe rynki zagraniczne. Osiągnięcie założonych celów pozwoli na rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, zwiększy skalę produkcji oraz zdywersyfikuje pod względem geograficznym źródła przychodów.

Wartość projektu: 226 500,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 192 525,00 PLN